Financieel

Kosteloos eerste gesprek
Een eerste gesprek van maximaal een uur is oriënterend en kosteloos. Tijdens het gesprek wordt uw zaak doorgesproken en wordt geïnventariseerd op welke wijze uw zaak kan worden behandeld. Dit gesprek kan uiteraard ook dienen om meteen actie te ondernemen en uw zaak op de rails te zetten. De algemene voorwaarden en het uurtarief worden natuurlijk duidelijk en helder uiteengezet, zodat er geen misverstand bestaat over de gemaakte afspraken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Mogelijk komt u in aanmerking voor de door de overheid gefinancierde rechtshulp. De beslissing daarover wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen. U bent dan, behoudens de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, geen honorarium verschuldigd.

Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en de aard van het geschil. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u uitgebreid over deze mogelijkheid geïnformeerd.

Voor meer informatie, zie www.rvr.org.