Second Opinion

Indien u niet tevreden bent over de huidige advocaat en/of jurist kunt u de lopende zaak voorleggen aan een derde om te laten toetsen of de belangenbehartiging naar behoren verloopt. Het staat een ieder vrij om bij twijfel zekerheid te krijgen over de zaaksbehartiging en extern advies in te winnen. Uw zaak wordt door mr. Gerald Janssen bekeken en wordt door hem een oordeel gegeven over het verloop van de zaak.

Geschillenregeling
Misschien bent u niet tevreden over de dienstverlening van uw rechtsbijstandverzekering. In de verzekeringspolis staat meestal omschreven dat u in dat geval een beroep kunt doen op de zogenaamde geschillenregeling. Op deze regeling kunt u zich beroepen als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop uw zaak wordt, of moet worden behandeld. Indien deze procedure in gang is gezet kan het tot gevolg hebben dat een onafhankelijke derde wordt gevraagd een beoordeling van de wijze van behandeling van de zaak te geven. Met betrekking tot de geschillenregeling, of zelfs het uitbesteden van uw zaak, kunt u uw voorkeur voor een bepaalde advocaat voorleggen aan uw rechtsbijstandverzekeraar.

Het is altijd mogelijk om in het kader van een second opinion en/of geschillenregeling contact op te nemen met mr. Gerald Janssen om de mogelijkheden door te spreken.