Verbouwen van je bedrijfspand ten behoeve van Airbnb toegestaan?

Hoe ver mag een huurder van een horecaruimte gaan met aanpassingen aan de gehuurde ruimte? Mag men het verbouwen ten behoeve van verhuur via Airbnb?

De rechtbank Limburg heeft een interessante uitspraak gedaan die ook relevant is voor huurders en verhuurders in Amsterdam. Sinds 2002 huurt een onderneemster een bedrijfsruimteĀ  waarin zij een wokrestaurant heeft gevestigd. Deze bedrijfsruimte heeft zij laten verbouwen in 2017. De verhuurder is het hier niet mee eens en sommeert de huurder in oktober 2017 om het pand terug te brengen in de oorspronkelijke staat en alle aangebrachte veranderingen ongedaan te maken. Deze sommatie legt de huurder naast zich neer.

De verhuurder stapt naar de rechter en vordert in kort geding ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming. Daarbij stelt hij dat de wijzigingen van de inrichting zodanig ingrijpend zijn dat deze aan het einde van de huurperiode niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt.

De huurder stelde dat de verbouwing nodig was omdat het verdienmodel van het restaurant onder druk staat en zij kamers wil gaan verhuren. Via Airbnb zouden deze verhuurd kunnen worden en daarvoor zijn gipswanden noodzakelijk om de kamers te realiseren. Gesteld wordt dat het slechts kleine aanpassingen betreft.

Deze kleine aanpassingen waren in de ogen van de rechter toch niet van toepassing. Bij een schouw ter plaatse heeft de rechter zelf geconstateerd dat alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer met douche wasbak en toilet. Tevens is iedere kamer voorzien van verwarming. De rechter oordeelde dat geen sprake is van een kleine aanpassingen en ook dat gezien de omvang de huurder hiervoor vooraf toestemming had moeten vragen. Deze toestemming en een verzoek hiertoe ontbraken.

De stelling van de huurder dat de betreffende gemeente geen bezwaar heeft tegen de gerealiseerde verbouwing doet hieraan niets af. De kantonrechter heeft in kort geding vooruitlopend op een bodemprocedure geoordeeld dat deze bodemprocedure in met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal worden geoordeeld dat de huurovereenkomst zal worden ontbonden. De tekortkoming aan de zijde van de huurder is dusdanig ernstig dat er een grond is voor ontbinding. De wetgever heeft duidelijk bepaald dat voor wijzigingen aan de gehuurde ruimte schriftelijke toestemming van de verhuurder moet worden gekregen, tenzij de veranderingen aan de ruimte aan het einde van de huurperiode zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd.

Toestemming vragen en krijgen is in deze essentieel en aan dit fundament is niet voldaan door de huurder. Raakt u in conflict met uw huurder/verhuurder over de toestemming of weigering van een verandering van de gehuurde ruimte? Neemt u dan gerust contact op met mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mail op info@gjadvocaten.nl.

Uitspraak: https://bit.ly/2v80Cwt