Vragen naar burenoverlast bij tekenen van je huurcontract, of moet men het mededelen?

Enkele maanden geleden heeft de Kantonrechter te Amsterdam een opmerkelijke uitspraak gedaan in een huurgeschil. Het betrof een kwestie waarbij de huurders stelden dat zij nimmer een huurcontract hadden ondertekend als zij hadden geweten dat er ernstige geweldsdelicten hadden voorgevallen in de huurwoning. Krijgt men dan de betaalde huurprijs terug?

De huurders stelden dat de huurovereenkomst moest worden vernietigd op grond van dwaling. Zij hadden een verkeerde voorstelling van zaken en indien zij juist waren geïnformeerd hadden zij niet getekend. De ernstige geweldsdelicten zouden daar aanleiding toe geven. Is het dan rechtens juist om van een juiste totstandkoming van de huurovereenkomst te spreken?

De rechter bepaalt dat niet is gebleken dat door de verhuurder met de huurders is gesproken over de ernstige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de woning.

“ De geweldsdelicten waren ernstig van aard, de ouder en zoon woonden nog direct boven de woning en de woning zelf betrof de voormalige woonruimte van de dochter, die niet lang daarvoor was neergeschoten. Nog los van overlast. Die voortvloeit uit de bewoning van het pand door de ouders en zoon van familie en wat ook ter kennis van eiser gebracht had moeten worden, betrok het een gevaarlijke situatie, waarop de nieuwe bewoners op zijn minst bedacht moeten zijn. Zeker nu de zoon en de ouders nog in en naast het pand woonden. ”(…)“ Van een aankomend huurder kan niet worden verwacht dat deze de kranten van de voorgaande maanden spelt om te bezien of er toevallig over de toekomstige woning iets te vinden is. “(…)“ Nu niet is gebleken dat met eisers over de gebeurtenissen is gesproken, terwijl gedaagden dit wel hadden moeten doen, hebben eisers bij het aangaan van de huurovereenkomst niet de juist – volledige – voorstelling van zaken gehad. Eisers hebben onbetwist gesteld dat zij de huurovereenkomst niet hadden gesloten als zij van de gebeurtenissen hadden geweten. “

Voorgaande leidt er toe dat de huurovereenkomst achteraf niet rechtsgeldig tot stand is gekomen en is geoordeeld dat de betaalde huur moet worden geretourneerd. Conclusie is dan ook dat een huurder tot een zekere grens een onderzoeksplicht heeft, maar de verhuurder zeker ook een mededelingsplicht. In dit concrete geval was het zonder meer snel duidelijk dat de omstandigheden ernstig waren. Dit soort situaties zijn zeer ongebruikelijk, maar in minder evident duidelijke situaties is snel adequaat handelen van belang. Bij ontdekking van onregelmatigheden is spoedige heldere actie richting de verhuurder essentieel om het huurgenot te behouden.

Raakt u in conflict met uw huurder/verhuurder over de aanvang van de huurovereenkomst? Neemt u dan gerust contact op met mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gjadvocaten.nl.

Uitspraak: https://bit.ly/2E34ejY